Diagnoza lokalna

Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” opracowuje diagnozę lokalną dotyczącą sytuacji młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym. W związku z tym zwraca się do przedstawicieli tej grupy wiekowej mieszkających [...]