Muzyka dwóch narodów

Zakończony został projekt „Muzyka dwóch narodów”, w ramach którego powstała płyta z utworami polskich i ukraińskich twórców w wykonaniu zespołu bandurzystek „Słoneczna Struna”. Zespół działa od 2007 r. w Kosowie na Ukrainie. [...]

31 lipca 2015 r.

Zakończyliśmy realizację projektu „Kalokagatia. Centrum Wolnego czasu” w ramach zadania publicznego „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży” dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Polegał na organizacji spotkania rówieśników z Polski [...]