Zakończenie projektu projektu „Kalokagatia. Centrum Wolnego czasu”

Zakończyliśmy realizację projektu „Kalokagatia. Centrum Wolnego czasu” w ramach zadania publicznego „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży” dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Polegał na organizacji spotkania rówieśników z Polski i Ukrainy w ramach pobytu młodych Ukraińców w Polsce, którego celem było nauczenie się propagowania mody na życie bez uzależnień. Umożliwił on wzmocnienie kontaktów pomiędzy młodzieżą polską z Gminy Łochów a młodzieżą ukraińską z Rejonu Kosowskiego. Kalokagatia to greckie pojęcie oznaczające połączenie dobra z pięknem; aktywny udział młodzieży i nauczycieli w projekcie pozwolił im poznać zasady profilaktyki alternatyw realizowanej drogą edukacji rówieśniczej, nastawionej na życie wolne od uzależnień, czyli dobre i piękne. W projekcie wzięło udział 32 młodych ludzi oraz 2 osoby dorosłe z Ukrainy. Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce projektu (prawe menu).