Muzyka dwóch narodów

Zakończony został projekt „Muzyka dwóch narodów”, w ramach którego powstała płyta z utworami polskich i ukraińskich twórców w wykonaniu zespołu bandurzystek „Słoneczna Struna”. Zespół działa od 2007 r. w Kosowie na Ukrainie. Wielokrotnie koncertował w Polsce – podczas festiwali Zbliżenia Kultur i Kupalnocka. „Słoneczna Struna” niejednokrotnie brała udział w koncertach charytatywnych dla wsparcia armii ukraińskiej oraz uchodźców ze Wschodu. Wydanie płyty możliwe było dzięki zaangażowaniu: Biskupa Drohiczyńskiego Antoniego Pacyfika Dydycza, Łochowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD”, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Starostwa Powiatowego w Węgrowie, Gminy Łochów
i Nadleśnictwa Łochów.