Zaprogramuj swoją przyszłość

Nasz projekt „Zaprogramuj swoją przyszłość” otrzymał dotację w konkursie na projekty modelowe „Równać Szanse 2016”. W jego ramach przygotujemy publikację poświęconą metodzie zastosowanej w projekcie „Cyfrowa manufaktura”. http://www.rownacszanse.pl/i337