Diagnoza lokalna

Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” opracowuje diagnozę lokalną dotyczącą sytuacji młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym. W związku z tym zwraca się do przedstawicieli tej grupy wiekowej mieszkających lub uczących się w Gminie Łochów o wypełnienie dwu anonimowych ankiet zatytułowanych: 1. „Co lubisz?” i 2. „Co robisz?”, które pozwolą bliżej ich poznać. Wyniki diagnozy wykorzystamy do przygotowania oferty projektów adresowanych do młodzieży.
Poniżej znajdują się linki do ankiet.

1. „Co lubisz?” https://www.ankietka.pl/ankieta/263247/co-lubisz.html
2. „Co robisz?” https://www.ankietka.pl/ankieta/263281/co-robisz.html.

UWAGA! Żadne pole w ankiecie „Co robisz?” nie może pozostać puste, dlatego w polu otwartej odpowiedzi, w przypadku, gdy wybrało się jakąś konkretną opcję w poprzednim pytaniu, należy wstawić np. Nie dotyczy”.

Ankiety będą dostępne do piątku 10 marca do godz. 24.00.