Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich dla Łochowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD”

Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” zostało uhonorowane Medalem Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w kategorii „Wychowawca. Przyjaciel Dzieci i Młodzieży”. Decyzję Kapituły w składzie: Urszula Kalinowska, Ryszard Gajewski, Stanisław Grądzki, Małgorzata Kozioł, Artur Lis, Andrzej Suchenek, Małgorzata Siuchta ogłoszono 11 listopada 2015 r. podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości. W uzasadnieniu decyzji Kapituły czytamy: ” Stowarzyszenie stwarza młodym ludziom zdobycie nowych doświadczeń i zrealizowania swoich potrzeb i planów. Stowarzyszenie od kilku lat współpracuje przy wymianie młodzieży między Polską a Ukrainą. Wspólnie z samorządami pozyskiwało środki na budowę pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Łochowie. Tylko w 2015 r. na działania społeczno-kulturalne wydatkowało ponad 150 tys. zł. Szeroko zakrojone działania pozwalają na owocną współpracę budującą lokalne świadome społeczeństwo.”