Śladami Norwida

17 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie odbył się konkurs recytatorski dla młodzieży gimnazjalnej, poświęcony twórczości Cypriana Kamila Norwida w 195. rocznicę urodzin Poety. Każdy uczestnik recytował dwa utwory: jeden – Norwida, drugi – innego autora, powiązane ze sobą motywem lub wątkiem, zbliżoną wymową, konceptem, poetyką, bezpośrednim nawiązaniem treściowym itp.
Laureaci konkursu otrzymali wartościowe nagrody książkowe i rzeczowe. Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” objęło ten konkurs patronatem i ufundowało nagrodę. Szczegółowe informacje o konkursie: http://www.liceumlochow.pl/pl/p/636-konkurs-recytatorski-sladami-norwida