„Śladami Norwida” – zapowiedź wydawnicza Towarzystwa „CD”

16 listopada 2017 r. w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie podczas Jesieni Poetyckiej „Przystanek Norwid” wykład pt. „Stanisława Hornowska adresatką wierszy C.K. Norwida” wygłosi Małgorzata Szeja, autorka nowej książki Towarzystwa „CD” poświęconej poecie i jego związkom z Łochowem.

Książka „Śladami Norwida” wydana zostaje w ramach projektu o tym samym tytule realizowanego w roku 2017 przez Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” jako zadanie publiczne dofinansowane przez Powiat Węgrowski. Bezpośrednio odnosi się do dziedzictwa kulturowego i historii tego powiatu, tj. do związków Cypriana Norwida z miejscowościami leżącymi na jego terenie i do twórczości tego poety. Jej zadaniem jest kształtowanie wizerunku małej ojczyzny jako spadkobierczyni Norwidowskich wartości i tradycji. Publikacja zawiera trzy dotąd niedrukowane artykuły popularnonaukowe Małgorzaty Szei; były one jedynie wygłaszane podczas wydarzeń organizowanych przez łochowski MiGOK w latach 2014-2016 pt. „Przystanek Norwid”. Oprócz wspomnianych szkiców książka dostarcza też wybrane utwory Norwida i dwa naukowe komentarze do jego dzieł, które wyszły spod pióra papieża Jana Pawła II i profesor Jadwigi Puzyniny. Książka jest wydawnictwem niekomercyjnym. Część nakładu trafi do bibliotek, instytucji i stowarzyszeń zajmujących się popularyzacją osoby i twórczości Cypriana Norwida, jednak jego większość zostanie rozdystrybuowana wśród mieszkańców. Wersję książki do pobrania w postaci pliku pdf już niebawem znajdą Państwo na stronach:
www.lochow.info.pl
www.powiatwegrowski.pl