Kultywowanie tradycji drogą do zachowania lokalnej tożsamości

Wspaniałe stroje ludowe i historyczne o wartości prawie 59 tys. zł zakupiło Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” dla działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie zespołu „Sadzewiczowa” w ramach projektu „Kultywowanie tradycji drogą do zachowania lokalnej tożsamości” realizowanego ze środków PROW pozyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”. Dofinansowanie wyniosło 50 tys. zł, pozostałe koszty zostały pokryte z wkładu własnego.