Młodzieżowa Akademia 3 U

Towarzystwo „CD” zakończyło realizację projektu dla  młodzieży rozpoczynającej naukę w ZSP w Łochowie, którego tematem przewodnim była edukacja konsumencka i ekologiczna (zasada 3 UUnikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj). Program obejmował m.in. warsztaty artystyczno-ekologiczne „Zanurzeni w kulturze”, wodne warsztaty terenowe, monitoring antysmogowy, „Eko-torba LO/Tech” – warsztaty z ekologicznego pakowania, tworzenie spersonalizowanych eko-toreb. Młodzież rozwijała ważne „miękkie” umiejętności (komunikacja interpersonalna, nieraniące informacje zwrotne, asertywność, wystąpienia publiczne). Zorganizowano też zajęcia rekreacyjne i sportowe. Uczestnictwo w biwaku (27 i 28 sierpnia) było nieodpłatne. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.