Cyprian Norwid o ojczyźnie i patriotyzmie

Za nami konkursy „Cyprian Norwid o ojczyźnie i patriotyzmie”

Młodzież z ostatnich klas gimnazjów oraz ze szkół ponadgimnazjalnych rywalizowała w kategorii recytatorskiej i krasomówczej konkursu zorganizowanego 6 grudnia przez Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD”. Tematyką wpisał się on w obchody 100-lecia niepodległości Polski.

Laureatami części recytatorskiej zostały gimnazjalistki: Inka Lis (Łochów) – miejsce I, Maja Lurbecka (Łochów) – II, Agnieszka Renik (Sadowne) – III, Alicja Żak (Strachówka) – wyróżnienie, Weronika Akonom (Sadowne) – wyróżnienie. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie utworu Norwida zawierającego motyw ojczyzny, narodu, patriotyzmu. Występy oceniło jury w składzie: Halina Filemonowicz, Anna Boguszewska, Natalia Zaleska. Zadanie licealistów uczestniczących w konkursie krasomówczym było bardziej złożone. Komisja przygotowała dla nich wybór tekstów Norwida, z których uczestnicy losowali jeden. Następnie w ciągu 45 minut przygotowywali się do jego publicznej prezentacji oraz do wygłoszenia komentarza interpretacyjnego. Laureaci części krasomówczej to uczniowie ZSP w Łochowie: Michał Fedorczyk – miejsce I, Justyna Szymkiewicz – II, Sandra Węgrzyn – III, wyróżnienia I stopnia: Bartłomiej Klimek i Hubert Gromek, wyróżnienia II stopnia: Olga Klimek, Bartosz Barański. Występy oceniło jury w składzie: dr Karol Samsel, Artur Lis i Marta Puścion.

Dla zwycięzców organizatorzy przygotowali piękne nagrody w postaci czytników e-booków i cennych książek – Norwida i o Norwidzie. Ponadto każdy z uczestników i opiekunów został obdarowany dyplomem oraz pamiątkowymi lekturami innych autorów.

Wydarzenie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.