POLSKA W SERCU I W PLECAKU

Informacje o projekcie


POLSKA W SERCU I W PLECAKU to projekt realizowany wspólnie przez Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” oraz Gminę Łochów w ramach zadania publicznego pomocy Polonii i Polakom za granicą „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży” dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt „Polska w sercu i w plecaku” adresowany jest przede wszystkim do młodzieży polonijnej z Ukrainy, która w roku szkolnym systematycznie uczy się języka polskiego. Młodzież ta będzie pozostawała w stałym kontakcie z młodzieżą polską, która zostanie zaangażowana do projektu i będzie uczestniczyła w całym trwającym trzy tygodnie programie.

Jaki jest cel i założenia projektu?

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji językowych, kulturowych i społecznych oraz pogłębienie więzi z krajem pochodzenia przez młodzież polonijną dzięki integracji z młodzieżą polską i programowi rekreacyjno-edukacyjnemu. Program łączy edukację z wypoczynkiem, tj. uwzględnia zróżnicowane formy aktywności: warsztaty, gry, wycieczki, pracę z tekstem kultury, rekreację w obiektach sportowych i instytucjach kultury, przygotowanie eventu dla środowiska lokalnego prezentującego tematykę polonijną oraz dorobek projektu.

Jaki jest profil uczestnika projektu ze strony polskiej?

Dziewczęta i chłopcy  w wieku 14-18 lat, którzy uczęszczają do szkoły na terenie Gminy Łochów. KRYTERIA dodatkowe: (1) zainteresowania i osiągnięcia z dziedziny społeczno-artystycznej, (2) ocena z zachowania co najmniej dobra, (3) doświadczenie wolontariackie lub aktywność w samorządzie szkolnym, lub aktywność w NGO, (4) uprzedni udział w akcjach na rzecz Polonii – nieobligatoryjny, ale dający dodatkowe punkty przy naborze. Uczestnik musi posiadać aktualne ubezpieczenie NWW i OC.

Jaki jest profil uczestnika projektu ze strony polonijnej?

Dziewczęta i chłopcy  w wieku 14-18 lat, zamieszkujący woj. iwanofrankowskie na Ukrainie, rejon Kosowa, Kołomyi i Kut, którzy systematycznie uczą się w roku szkolnym języka polskiego oraz nie uczestniczyli wcześniej w letnim wypoczynku w Polsce połączonym z nauką języka polskiego.

Czy udział w projekcie wymaga wnoszenia opłat?

Program merytoryczny, wycieczki i rekreacja w ramach projektu są dla uczestnika nieodpłatne.

Kiedy?
Działania z udziałem młodzieży opisane wyżej będą miały miejsce od  16 sierpnia do 5 września 2015 r.

Gdzie?
Zdecydowana większość działań zrealizowana zostanie w Łochowie w siedzibie LO im. Marii Sadzewiczowej przy ul. Wyspiańskiego 18. Przewidziano ponadto wyjazdy do Warszawy, Gdańska, Malborka, Krakowa, Wadowic oraz wycieczki po najbliższej okolicy.

Jak się zgłosić do udziału w projekcie?

Młodzież polska: 1. wstępne zgłoszenia (należy podać imię, nazwisko, telefon, e-mail – koniecznie) przyjmuje kierownik kolonii, p. Anna Gago – w sekretariacie LO w Łochowie (ul. Wyspiańskiego 18, tel. 25 6751205, rekrutacja.lochow@gmail.com). 2. W następnej kolejności zainteresowani otrzymają kwestionariusze aplikacyjne do wypełnienia i złożenia w formie elektronicznej, a po zakwalifikowaniu do projektu – w formie papierowej. 3. Zakwalifikowani do projektu otrzymają „Karty kwalifikacyjne”, które wypełnią i złożą w biurze projektu jw.

Gdzie znaleźć aktualne informacje o projekcie?

www.lochow.info.pl

oraz na Facebooku na stronach:

www.facebook.com/pages/Łochowskie-Towarzystwo-Przyjaciół-Nauk-i-Sztuk-CD/292571834248497

www.facebook.com/kocham.lochow?fref=ts

www.facebook.com/pages/LO-im-Marii-Sadzewiczowej-w-Łochowie-oficjalna-strona/264105276974409?fref=ts

Zasady organizowania wycieczek w projekcie „Polska w sercu i w plecaku” (pobierz)

Regulamin wypoczynku projektu „Polska w sercu i w plecaku” (pobierz)


Rekrutacja uczestników


do pobrania:

Zapytania ofertowe


 

– Pobierz rozstrzygnięcie

– Pobierz rozstrzygnięcie

– Pobierz rozstrzygnięcie

– Pobierz rozstrzygnięcie

Dla prasy


Funpage projektu


Projekt PL-UA „Polska w sercu i w plecaku”

Media o projekcie „Polska w sercu i w plecaku”


Publikacja poprojektowa


„Wakacyjna wizyta Polaków z Ukrainy w kraju przodków, czyli Polska w sercu i w plecaku

Ewaluacja