POGRANICZA

Informacje o projekcie


O co chodzi w projekcie „Pogranicza”?

Realizujemy zadanie publiczne MEN „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży”. Uczestnicy będą zespołowo pracować na rzecz solidarności i integracji. Poznają korzenie „Solidarności”, rolę Polski w przemianach we współczesnej Europie i w rozwoju demokracji, jej wkład w europejskie dziedzictwo. Poznają współczesność Ukrainy, jej kulturę oraz cele i dążenia młodych Ukraińców. Poznają rolę demokratycznych mediów, granice wolności słowa. Metody:  wycieczki (Warszawa, Gdańsk), warsztaty: komunikacji międzykulturowej, debat, dziennikarstwa obywatelskiego i obsługi programu do edycji publikacji; lekcje muzealne, praca nad wspólnym przedsięwzięciem (gazeta tradycyjna, profil na FB, debata publiczna); wizyty w organizacjach pozarządowych,  w tym w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Czy udział w projekcie wymaga wnoszenia opłat?
Program merytoryczny, wycieczki i rekreacja w ramach projektu są dla uczestnika nieodpłatne.

Kiedy?
Działania z udziałem młodzieży opisane wyżej będą miały miejsce od  6 do 20 listopada 2014 r.

Gdzie?
Zdecydowana większość działań zrealizowana zostanie w Łochowie w siedzibie LO im. Marii Sadzewiczowej przy ul. Wyspiańskiego 18. Przewidziano ponadto wyjazdy do Warszawy (zwiedzanie miasta i wizyta w wybranych mediach) oraz do Gdańska (zwiedzanie oraz zajęcia w ECS).

Kogo zapraszamy do udziału w projekcie?
Dziewczęta i chłopców  z powiatu węgrowskiego, uczniów szkół ponadgimnazjalnych w przedziale wiekowym 16–18 lat zainteresowanych dziennikarstwem, rozwojem kompetencji społecznych i obywatelskich, kulturą i problemami współczesnego świata, zwłaszcza relacjami polsko-ukraińskimi; zdeterminowanych do działania, aktywnych, otwartych. Uczestnik musi posiadać aktualne ubezpieczenie NWW i OC.


Funpage projektu „Pogranicza”

 

Rekrutacja uczestników


 

Ewaluacja


 

Ankiety


Raporty

Dla Prasy


 

 

Media o projekcie „Pogranicza”