Lach i Hucuł: przestrzeń i czas

Informacje o projekcie


Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” wzięło udział w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej na wsparcie realizacji zadania publicznego „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży” i uzyskało dotację na projekt „Lach i Hucuł: przestrzeń i czas”. Projekt będzie realizowany zgodnie z tematami „Promowanie dialogu międzykulturowego, budowanie postawy tolerancji i otwartości wśród młodych ludzi” oraz „Wspieranie pozytywnego wizerunku Polski – wzajemne przezwyciężanie barier językowych, nauka języka polskiego i języka kraju wymiany, w tym warsztaty/konkursy z kultury, historii i literatury obu krajów wymiany” w okresie od 18 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.

 


 

 

 

 

Harmonogram projektu

Zasady organizowania wycieczek i imprez w projekcie „Lach i Hucuł: przestrzeń i czas”

Rekrutacja


Plakat

Karta kwalifikacyjna do pobrania

Wyniki rekrutacji

Nabór do zespołu projektowego


Dokument do pobrania

Wyniki naboru

Zaproszenie do składania ofert


Usługa transportowa

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Materiały

 


Komunikacja międzykulturowa. Materiały dla uczestników szkolenia.

 

 

Ewaluacja


Ankiety

 

Raporty

RekomendacjaList referencyjny Starosty Kosowskiego

 

Linki zewnętrzne


Kosów/Kosiv

Stanisław Nicieja, Moje Kresy. Kosów – huculskie Davos

Polska – Ukraina. Wzajemny wizerunek

Warszawa: Ukraińska

Dla prasy


Prezentacja dorobku projektu

 

Media o projekcie „Lach i Hucuł: przestrzeń i czas”