Szachy w Łochowie

Make a Connection 2007

Osiem osób z LO w Łochowie zdecydowało się jesienią 2007 roku założyć kółko szachowe „Gambit”. Ci, którzy wcześniej czasem grali w tę królewską grę (wszyscy z pierwszej klasy), dowiedziawszy się, że można otrzymać dotację na działalność kółka, napisali projekt, który został laureatem konkursu grantowego „Make a Connection” („Przyłącz się”). Projekt trwał do 15 czerwca i wszystkim chętnym dał możliwość przyjemnego i pożytecznego spędzenia czasu.

Dotację otrzymał „Gambit” od firmy NokiaInternational Youth Foundation, które prowadzą w ponad 20 krajach na świecie inicjatywę służącą stwarzaniu dla młodzieży możliwości zdobywania wiedzy oraz umiejętności, które są niezbędne do aktywnego włączenia się w życie społeczne. Finansowane przez nie programy są skoncentrowane na rozwoju u młodych ludzi podstawowych umiejętności, takich jak praca w grupie, rozwiązywanie konfliktów, wiara we własne umiejętności, umiejętne stawianie celów. Za dotację z grantu (4400 zł) zakupiono piękne szachownice, zegary szachowe i książki, które po zakończeniu projektu pozostały do dyspozycji wszystkich, którzy chcą pograć. Łochowski odział „Caritas” zgodził się udzielić konta, na które wpłynęły pieniądze powierzone grupie na realizację projektu. Przy pisaniu projektu wsparcia merytorycznego udzieliło młode Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD”.

Celem projektu „Szachy w Łochowie” było zagospodarowanie wolnego czasu twórczym hobby. Wszyscy chętni (od 7 roku życia wzwyż) – jeśli coś o szachach wiedzieli – mogli pograć, a jeśli nie – nauczyć się tej gry. Przewidziano więc „lekcje” szachów i rozgrywki towarzyskie (przynajmniej raz w tygodniu).  W czerwcu odbył się otwarty turniej szachowy – z nagrodami – dla różnych grup wiekowych. Zaplanowano miłą oprawę dla imprezy, dyplomy dla wszystkich i nagrody dla najlepszych w dwóch kategoriach wiekowych. Reprezentacja grupy uczestniczyła w różnych turniejach szachowych organizowanych głównie przez ruch parafiadowy.

Beneficjenci „Make a Connection” wspierani byli przez donatorów poprzez szkolenia. Liderzy grupy uczestniczyli w nich dwukrotnie, będąc chyba najmłodszymi spośród kursantów. Na szkoleniach spotykała się młodzież z całej Polski zaangażowana w projekty, była więc okazja wymienić się doświadczeniami i pomysłami. Organizatorzy uczyli, jak występować o granty (jak sporządzić budżet), wskazywali, jak poprawiać projekty. Dużo pracowano w grupach. Zajęcia prowadzone były w sposób zabawny i ciekawy. „Lekcje dotyczyły skutecznej komunikacji – umiejętnego rozmawiania i zażegnywania konfliktów, technik pracy w grupach i prowadzenia zebrań.

Koordynatorem projektu był Michał Szeja.

Zobacz: Projekty VII edycji Make a Connection: http://www.makeaconnection.pl