Nasze rekomendacje

1. Zaświadczenie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży dotyczące projektu „Pełne spektrum” w programie „Równać Szanse” 2012.

(pobierz)

2. Rekomendacja Starosty Kosowskiego (Ukraina) udzielona po zrealizowaniu projektu „Lach i Hucuł: przestrzeń i czas” 2014 r.

(pobierz)

3. Rekomendacja Starosty Kosowskiego (Ukraina) udzielona po zrealizowaniu projektu „Pogranicza” 2014 r. 

(pobierz)

4. Pismo z Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN z 20 stycznie 2015 r. potwierdzające przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego projektu „Pogranicza”.

(pobierz)

5. Rekomendacja władz Rejonu Kosowskiego (Ukraina) udzielona po zrealizowaniu projektu „Kalokagatia. Centrum Wolnego Czasu” 2015 r.

(pobierz)

6. Pismo z Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN z 22 września 2015 r. potwierdzające przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego projektu „Kalokagatia. Centrum Wolnego Czasu”.

(pobierz)

7. Pismo z Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN z 27 listopada 2015 r. potwierdzające przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego projektu „Polska w sercu i w plecaku”.

(pobierz)

8. Zaświadczenie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży dotyczące projektu „Łochowskie Forum Edukacyjne” w programie „Równać Szanse 2014 – Fora Lokalne” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

(pobierz)

9. Podziękowanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie z 17 marca 2016 r. dotyczące konkursu „Śladami Norwida”.

(pobierz)