Władze „CD”

 

Na zebraniu założycielskim 17 kwietnia 2007 r. dokonano wyboru władz Towarzystwa. Prezesem został Michał Postek, wiceprezesem Anna Szcześnik, skarbnikiem Joanna Bańska-Dzięcioł, sekretarzem Aleksandra Gałązka. W komisji rewizyjnej znalazły się: Danuta Stachura, Elżbieta Komuda i Leszek Młynarczyk.

 

Założyciele Łochowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD”

 • Ewa Sulowska
 • Joanna Bańska– Dzięcioł
 • Anna Pękul
 • Monika Siuchta
 • Dorota Ołówek
 • Aneta Gadomska
 • Paulina Powierża
 • Michał Postek
 • Anna Szcześnik
 • Grażyna Kapaon
 • Leszek Młynarczyk
 • Elżbieta Komuda
 • Danuta Stachura
 • Henryka Kocińska
 • Anna Boguszewska
 • Małgorzata Szeja