Kontakt

Adres do korespondencji:

Łochowskie Towarzystwo Nauk i Sztuk „CD”

ul. Jałowcowa 6

07-130 Łochów

adresy e-mail:

michpos@wp.pl – prezes