KALOKAGATIA. CENTRUM WOLNEGO CZASU

Informacje o projekcie


Projekt realizowany jest przez Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” w ramach zadania publicznego „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży” dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. „KALOKAGATIA. CENTRUM WOLNEGO CZASU” polega na organizacji spotkania rówieśników z Polski i Ukrainy w ramach pobytu młodych Ukraińców w Polsce, którego celem będzie nauczenie się propagowania mody na życie bez uzależnień. Umożliwi on wzmocnienie kontaktów pomiędzy młodzieżą polską z Gminy Łochów a młodzieżą ukraińską z Rejonu Kosowskiego.

Dlaczego „Kalokagatia”?

Kalokagatia to greckie pojęcie oznaczające połączenie dobra z pięknem; aktywny udział młodzieży i nauczycieli w projekcie pozwoli im poznać zasady profilaktyki alternatyw realizowanej drogą edukacji rówieśniczej, nastawionej na życie wolne od uzależnień, czyli dobre i piękne.

Do kogo skierowany jest projekt?

Odbiorcami projektu są młodzi ludzie w wieku  14 – 18 lat z Polski (uczniowie szkół z terenu Gminy Łochów) i Ukrainy. Będzie to młodzież aktywna, której pasją jest działanie na rzecz zdrowia rówieśników, zainteresowana własnym rozwojem, chcąca w przyszłości pełnić rolę liderów profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia w swoich grupach rówieśniczych.

Jaki jest cel projektu?

Celem głównym projektu Kalokagatia. Centrum Wolnego Czasu jest wzmocnienie kontaktów między młodzieżą polską a ukraińską poprzez wspólną pracę nad doskonaleniem umiejętności społecznych (w tym międzykulturowych) i wiedzy (w tym o historii i kulturze narodów polskiego i ukraińskiego)  poprzez naukę i rekreację oraz dzielenie się dobrymi praktykami z zakresu rówieśniczej profilaktyki alternatyw.

Czy udział w projekcie wymaga wnoszenia opłat?

Program merytoryczny, wycieczki i rekreacja w ramach projektu są dla uczestnika nieodpłatne.

Kiedy?

Działania z udziałem młodzieży opisane wyżej będą miały miejsce od 1 do 12 lipca 2015 r.

Gdzie?

Zdecydowana większość działań zrealizowana zostanie w Łochowie w siedzibie LO im. Marii Sadzewiczowej przy ul. Wyspiańskiego 18. Przewidziano ponadto wyjazdy do Warszawy oraz wycieczki po najbliższej okolicy.

Jak się zgłosić do udziału w projekcie?

Młodzież polska:1. 22 – 24 czerwca 2015 r. wstępne zgłoszenia (należy podać imię, nazwisko, telefon, e-mail – koniecznie) przyjmuje asystent projektu, p. Anna Gago-Rostek – w sekretariacie LO w Łochowie (ul. Wyspiańskiego 18, tel. 25 6751205, rekrutacja.lochow@gmail.com). 2. W następnej kolejności zainteresowani otrzymają  „Karty kwalifikacyjne”, które wypełnią i złożą w biurze projektu jw. do dnia 26 czerwca 2015 r. O zakwalifikowaniu się do projektu zostaną poinformowani do dnia 29 czerwca 2015 r.

Gdzie znaleźć aktualne informacje o projekcie?

www.lochow.info.pl

oraz na Facebooku na stronach:

www.facebook.com/pages/Łochowskie-Towarzystwo-Przyjaciół-Nauk-i-Sztuk-CD/292571834248497

www.facebook.com/kocham.lochow?fref=ts

www.facebook.com/pages/LO-im-Marii-Sadzewiczowej-w-Łochowie-oficjalna-strona/264105276974409?fref=ts

 

Rekrutacja uczestników


do pobrania:

Funpage projektu


 


Materiały dla uczestników


Media o projekcie


 

Podziękowania i rekomendacje


 

 

Ewaluacja