Cyfrowa manufaktura” zaprasza młodzież

Cyfrowa manufaktura” to projekt, który Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” zrealizuje z młodzieżą w ciągu 15 miesięcy począwszy od 1 lipca 2015 r. Na ten cel otrzymało grant w wysokości 40 tys. zł. Młodzież w wieku 15-18 lat, ucząc się podstaw kodowania i druku 3D, pozna swoje możliwości, zasoby środowiska, nawiąże nowe kontakty, będzie działać w zespole, aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji projektu, zaprezentuje go w środowisku i stanie się publicznie widoczna. Temat przewodni projektu to „kodowanie sukcesu”. Projekt adresujemy do dziewcząt i chłopców zainteresowanych rozwojem umiejętności społecznych i technicznych, zmysłu twórczego, logicznego myślenia w celu sprawdzenia siebie, zainteresowań i zdolności i podjęcia decyzji, jakie znaczenie będą one miały w dalszym kształceniu i wyborze ścieżki zawodowej.