Łochowskie Forum Edukacyjne Równać Szanse

W Łochowie odbyło się Lokalne Forum Edukacyjne „Równać Szanse” zorganizowane przez Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” dzięki grantowi pozyskanemu w programie „Równać Szanse 2014”. Celem łochowskiego forum była analiza lokalnego kapitału społecznego i propozycje działań mających na celu rozwój młodzieży. Relacja z Łochowskiego Forum Edukacyjnego oraz galeria fotografii: http://www.rownacszanse.pl/Fora_8