„Śladami Norwida” – do pobrania

Książka „Śladami Norwida” (red. Małgorzata Szeja) wydana została w ramach projektu o tym samym tytule zrealizowanego w roku 2017 przez Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” jako zadanie publiczne dofinansowane przez Powiat Węgrowski. Bezpośrednio odnosi się do dziedzictwa kulturowego i historii tego powiatu, tj. do związków Cypriana Norwida z miejscowościami leżącymi na jego terenie i do twórczości tego poety. Jej zadaniem jest kształtowanie wizerunku małej ojczyzny jako spadkobierczyni Norwidowskich wartości i tradycji. Publikacja zawiera trzy dotąd niepublikowane artykuły popularnonaukowe Małgorzaty Szei; były one jedynie wygłaszane podczas wydarzeń organizowanych przez łochowski MiGOK w latach 2014-2016 pt. „Przystanek Norwid”. Oprócz wspomnianych szkiców książka dostarcza też wybrane utwory Norwida i dwa naukowe komentarze do jego dzieł, które wyszły spod pióra papieża Jana Pawła II i profesor Jadwigi Puzyniny.

„Śladami Norwida” – do pobrania